YERELBİLGİ

YERELBİLGİ Geçici faaliyet belgesi verilmesiGeçici faaliyet belgesi başvurusu, EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte yapılır. Başvuru yetkili merci tarafından otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir.Söz konusu başvuruda herhangi bir...